Farmakol- inovativna linija!

  |   autor: PIP   |   31.12.2016.

DOKUMENT: 2016/farmakol/FARMAKOL WEB

Inovativna linija proizvoda za jačanje imuniteta!

Propolis

Propolis se nazivalo i prirodnim antibiotikom, zahvaljujući novim znanstvenim spoznajama naziva ga se „lijekom 21. stoljeća“.
Po svome podrijetlu propolis je smolasta izlučevina tkiva pupoljaka i kore drveća kojom se brane od štetnih mikroorganizama. Pčele ga skupljaju i miješaju sa sekretom čeljusnih žlijezda, enzimski ga modificiraju tako da najvažnije sastavnice, flavonoidi, postaju farmakološki djelatne tvari. Riječ propolis potječe od grčke riječi pro - obrana i polis - grad, što označava obranu grada, odnosno obranu košnice. Propolisom pčele zatvaraju pukotine u košnicama, no važnija uloga propolisa je dezinfekcija stanica saća prije izlijeganja mladih pčela. Pčele propolisom mumificiraju sitnije životinjice koje dospiju u košnicu, nakon čega ne trunu. Znači, pčele ga rabe za „vlastitu medicinu“.

Flavonoidi u propolisu

Propolis sadrži više od 200 komponenata (biljne smole, balzami, vosak, pelud, organske kiseline, polifenoli, minerali, vitamini, terpeni, flavonoidi…). Farmakološki najvažniji su flavonoidi. Flavonoidi su biljni pigmenti koji kod biljka imaju zaštitnu ulogu. Flavonoidima se pripisuju mnoga terapijska djelovanja npr. antioksidativno, antibakterijsko, antivirusno, protuupalno, antitumorsko. Sve više se spominju kao pomoć u liječenju raznih bolesti zbog dokazane izrazite sposobnost „hvatanja“ slobodnih radikala te sposobnosti inhibiranja specifičnih enzima.

Nativni pročišćeni propolis standardiziran na flavonoide

Brojni čimbenici kao što su sastav vegetacije, uzgoj pčela, način skupljanja, uvjeti čuvanja te postupak ekstrakcije mogu utjecati na kakvoću (udio flavonoida), a time i na terapijsku vrijednost propolisa i njegovih pripravaka. Nove analitičke metode omogućavaju standardizaciju propolisa na sastav farmakoloških tvari - flavonoida, pa se nativni (izvorni) propolis pročišćava, selektira, analizira i standardizira. Kemijska karakterizacija i standardizacija propolisa preduvjeti su njegove buduće primjene u suvremenoj medicini.
Standardizacija propolisa, odnosno standardizacija količine djelatnih tvari - flavonoida u propolisu i njegovih pripravaka je podloga za istraživanje te razvoj i proizvodnju proizvoda robne marke Farmakol.
Zato, postupno, treba napustiti deklariranje propolisa; „nativni propolis“ (jer sadrži i preko 50% voska i ostalih primjesa) i „..% suhe tvari“. Bitna je standardizirana količina, analizom potvrđena, flavonoida u finalnom proizvodu.