10 HDA (10-hidroksi-2-decenska kiselina)

  |   autor: PIP   |   25.12.2016.

Matična mliječ, koju još nazivaju i kraljicom pčelinjih proizvoda, je riznica nutrijenata i energije za ljudski organizam.

Jedan od najvažnijih sastojaka matične mliječi je nezasićena masna kiselina 10 HDA (10-hidroksi-2-decenska kiselina) koja do danas nije pronađena nigdje drugdje u prirodi, a sintetski ju je nemoguće proizvesti.
Sadržaj 10 HDA u matičnoj mliječi ovisi o njezinom porijeklu i karakteristikama pčela pa tako svježa matična mliječ sadrži >1,4%, a liofilizirana matična mliječ >3,5% 10 HDA.

Budući da je specifična samo za matičnu mliječ smatra se glavnim parametrom kvalitete i autentičnosti matične mliječi. Dokazivanje i određivanje 10 HDA u matičnoj mliječi i proizvodima s matičnom mliječi tehnikom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) postao standardni postupak ocjene kvalitete matične mliječi. Mnogi biološki i terapeutski učinci matične mliječi već su znanstveno potvrđeni, a najveća biološka aktivnost matične mliječi pripisuje se 10 HDA.

Brojna istraživanja potvrdila su različita pozitivna djelovanja 10 HDA matične mliječi:

  • antibakterijsko djelovanje na gram-pozitivne i na gram-negativne bakterije
  • imunomodulatorno djelovanje kojim se povećava otpornost organizma
  • poticanje proizvodnje moždanih stanica
  • antitumorska aktivnost
  • antidijabetičko djelovanje
  • poticanje proizvodnje kolagena, važnog za mladenački izgled kože

Prerada matične mliječi je dugotrajna i skupa, zbog čega dolazi i do njezinog krivotvorenja što je ozbiljna prijetnja kvaliteti. Za matičnu mliječ i proizvode s matičnom mliječi u kojoj nije dokazana 10 HDA može se sa sigurnošću reći da je zamijenjena nekom drugom jeftinijom sirovinom kao npr. jogurt, kukuruzni škrob ili nezrele banane.